18 16

Coffin-Siris' syndrom

Coffin-Siris' syndrom påvirker flere kroppssystemer. Symptomene kan variere fra person til person, men vanlige kjennetegn er utviklingshemning, underutvikling i fingre eller tær og karakteristiske ansiktstrekk.

Coffin-Siris' syndrom

Coffin-Siris' syndrom påvirker flere kroppssystemer. Symptomene kan variere fra person til person, men vanlige kjennetegn er utviklingshemning, underutvikling i fingre eller tær og karakteristiske ansiktstrekk.

Aktualiteter

Kurs

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen. Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuell problemstilling.

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon. Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.
Publisert: 22.01.2019