18 16

Costellos syndrom

Også kalt faciocutaneoskeletal syndrom (FCS syndrom)

Costellos syndrom er en sjelden, medfødt tilstand som kjennetegnes ved karakteristiske, grove ansiktstrekk, kortvoksthet, distinktiv utseende og stilling på hendene, betydelige spisevansker og generell mistrivsel og manglende vekst i tidlige barneår. Andre trekk inkluderer hjertefeil og forsinket utvikling og utviklingshemning. Små ansiktsvorter kan opptre i tidlige barneår.

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Hovedfokus er rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle.

Denne videoen ble tatt opp på kurs om Noonans syndrom, Costellos syndrom og cardiofaciocutant syndrom (CFC) på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.
I videoen kan du se personer med diagnose, deres familier og Frambus ansatte i diverse aktiviteter.

Costellos syndrom

Også kalt faciocutaneoskeletal syndrom (FCS syndrom)

Costellos syndrom er en sjelden, medfødt tilstand som kjennetegnes ved karakteristiske, grove ansiktstrekk, kortvoksthet, distinktiv utseende og stilling på hendene, betydelige spisevansker og generell mistrivsel og manglende vekst i tidlige barneår. Andre trekk inkluderer hjertefeil og forsinket utvikling og utviklingshemning. Små ansiktsvorter kan opptre i tidlige barneår.

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Hovedfokus er rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle.

Denne videoen ble tatt opp på kurs om Noonans syndrom, Costellos syndrom og cardiofaciocutant syndrom (CFC) på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.
I videoen kan du se personer med diagnose, deres familier og Frambus ansatte i diverse aktiviteter.

Forening og/eller kontaktperson for diagnosen

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen. Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuell problemstilling.

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon. Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.
Publisert: 26.01.2014