18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs

Kurs 2019

Oversikt over kurs på Frambu

Williams’ syndrom

03.06 - 07.06
Søknadsfrist:
12.04.2019

Sjelden og skeiv

28.08 - 30.08
Søknadsfrist:
15.06.2019

Smith-Magenis syndrom

14.10 - 18.10
Søknadsfrist:
19.08.2019
image of icon_kurs.png

Smith-Magenis syndrom

16.10 - 16.10
Påmeldingsfrist:
02.10.2019

Periodisk paralyse

18.11 - 22.11
Søknadsfrist:
23.09.2019
image of icon_kurs.png

Webinar for NAV-ansatte

10.12 - 10.12
Påmeldingsfrist:
26.11.2019
Deltakere på kurs i forelesningssalen på Frambu

Kurskalender

Nevromuskulære sykdommer

20.mai - 24.mai

Å være assistent for en elev i skolen med en sjelden diagnose som innebærer fysisk funksjonsnedsettelse

22.mai - 22.mai

Å være forelder og ha en sjelden diagnose

27.mai - 29.mai

Williams’ syndrom

03.jun - 07.jun

Elever med Williams’ syndrom i skolen

05.jun - 05.jun

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

11.jun - 14.jun

Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

17.jun - 21.jun

LHL leir for hjertesyke barn

24.jun - 29.jun

Frambuleir 1 (12-15 år)

02.jul - 12.jul

Frambuleir 2 (22-30 år)

16.jul - 26.jul

Frambuleir 3 (16-21 år)

30.jul - 09.aug

Sjelden og skeiv

28.aug - 30.aug

MELAS eller andre mitokondriesykdommer forårsaket av m.3243A>G-mutasjon

02.sep - 06.sep

Williams' syndrom (4-6 år)

09.sep - 13.sep

Gjestekurs - Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF)

16.sep - 20.sep

Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

23.sep - 27.sep

Tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose

25.sep - 25.sep

Voksne med mitokondriesykdommer

07.okt - 09.okt

Voksne med nevromuskulære sykdommer

09.okt - 11.okt

Smith-Magenis syndrom

14.okt - 18.okt

Smith-Magenis syndrom

16.okt - 16.okt

Elever med Noonans syndrom i grunnskolen

22.okt - 22.okt

Ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming

24.okt - 25.okt

Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker - Tre kurs med felles søknadsfrist

28.okt - 29.nov

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

04.nov - 08.nov

Periodisk paralyse

18.nov - 22.nov

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

02.des - 06.des

Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

09.des - 13.des

Webinar for NAV-ansatte

10.des - 10.des

Ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden fremadskridende sykdom

12.des - 12.des

Nettkurs

Angelmans syndrom - Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon

Dystrofia myotonika - Tilrettelegging i skolehverdagen

Klinefelters syndrom - Tilrettelegging på skolen

NF1 - tilrettelegging i skolehverdagen

Prader-Willis syndrom - Introduksjonskurs for tjenesteytere

Pust - bruk av langtids mekanisk ventilasjon

Sjeldne diagnoser - introduksjonskurs

Smith-Magenis' syndrom - Atferd og kommunikasjon

Søskenintervensjonen SIBS (Forkurs)