18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs

Oversikt over kurs på Frambu

Cri du chat syndrom

27.02 - 02.03
Søknadsfrist:
15.01.2017

Alternerende hemiplegi

27.02 - 02.03
Søknadsfrist:
30.12.2016

Turners syndrom

06.03 - 10.03
Søknadsfrist:
06.01.2017

Angelmans syndrom

13.03 - 17.03
Søknadsfrist:
23.01.2017
image of icon_kurs.png

Angelmans syndrom

15.03 - 15.03
Påmeldingsfrist:
01.03.2017

Brukermøte

21.04 - 22.04
Søknadsfrist:
06.04.2017

Nevrofibromatose type 1

02.05 - 04.05
Søknadsfrist:
03.03.2017

Nevrofibromatose type 1

29.05 - 02.06
Søknadsfrist:
31.03.2017
image of icon_kurs.png

Williams’ syndrom

06.06 - 06.06
Påmeldingsfrist:
23.05.2017

Klinefelters syndrom

19.06 - 21.06
Søknadsfrist:
21.04.2017

Frambuleir 1

27.06 - 07.07
Søknadsfrist:
01.03.2017

Frambuleir 2

11.07 - 21.07
Søknadsfrist:
01.03.2017

Frambuleir 3

25.07 - 04.08
Søknadsfrist:
01.03.2017

Silver-Russells syndrom

25.09 - 28.09
Søknadsfrist:
19.06.2017

16p11.2 delesjon

09.10 - 12.10
Søknadsfrist:
11.08.2017
image of icon_kurs.png

16p11.2 delesjon

11.10 - 11.10
Påmeldingsfrist:
27.09.2017

Overvekstsyndromer

13.11 - 16.11
Søknadsfrist:
15.09.2017
image of icon_kurs.png

Barn som mister ferdigheter

22.11 - 22.11
Påmeldingsfrist:
08.11.2017

47 XYY

27.11 - 01.12
Søknadsfrist:
29.09.2017
image of icon_kurs.png

47 XYY

29.11 - 29.11
Påmeldingsfrist:
15.11.2017
Deltakere på kurs i forelesningssalen på Frambu

Kurskalender

Gjestekurs - NevSom kompetansesenter

20.feb - 24.feb

Cri du chat syndrom

27.feb - 02.mar

Alternerende hemiplegi

27.feb - 02.mar

Turners syndrom

06.mar - 10.mar

Angelmans syndrom

13.mar - 17.mar

Angelmans syndrom

15.mar - 15.mar

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

20.mar - 24.mar

Karbohydratdefekt glykoproteinsykdom (CDG) og Sallas syndrom

27.mar - 30.mar

Gjestekurs - NevSom kompetansesenter

03.apr - 07.apr

Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv

19.apr - 20.apr

Brukermøte

21.apr - 22.apr

Rubinstein-Taybis syndrom

24.apr - 27.apr

Voksne med en fremadskridende tilstand

24.apr - 27.apr

Nevrofibromatose type 1

02.mai - 04.mai

Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser

05.mai - 05.mai

Gjestekurs - Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF)

08.mai - 12.mai

Å arbeide med barn og unge som mister ferdighetergkurs - regionalt kurs for Helseregion Sør-Øst

15.mai - 16.mai

Besteforeldre - de gode hjelperne

22.mai - 24.mai

Nevrofibromatose type 1

29.mai - 02.jun

Å arbeide med barn (0-12 år) med en sjelden diagnose som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp

01.jun - 02.jun

Williams’ syndrom

06.jun - 06.jun

Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons- og hjelpebehov

08.jun - 09.jun

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker

12.jun - 16.jun

Klinefelters syndrom

19.jun - 21.jun

Frambuleir 1

27.jun - 07.jul

Frambuleir 2

11.jul - 21.jul

Frambuleir 3

25.jul - 04.aug

Gjestekurs - NevSom kompetansesenter

28.aug - 01.sep

Muskeldystrofier og spinal muskelatrofi III

04.sep - 08.sep

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

11.sep - 15.sep

Barn med en sjelden diagnose (3 – 6 år)

18.sep - 22.sep

Silver-Russells syndrom

25.sep - 28.sep

Gjestekurs - TRS kompetansesenter

02.okt - 06.okt

16p11.2 delesjon

09.okt - 12.okt

16p11.2 delesjon

11.okt - 11.okt

Spinal muskelatrofi I og II, spinal muskelatrofi med respiratorisk distress og kongenital muskeldystrofi

16.okt - 20.okt

Noonans syndrom, Costellos syndrom og Cardiofaciocutant syndrom (CFC)

23.okt - 27.okt

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

30.okt - 03.nov

Skolehverdag og psykisk helse ved Klinefelters syndrom - Regionalt kurs for helseregion Vest

02.nov - 02.nov

Skolehverdag og psykisk helse ved nevrofibromatose type 1 - Regionalt kurs for helseregion Vest

02.nov - 02.nov

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker

06.nov - 10.nov

Overvekstsyndromer

13.nov - 16.nov

Potocki-Lupskis syndrom - En dags workshop

17.nov - 17.nov

Barn som mister ferdigheter

20.nov - 24.nov

Skolehverdag og psykisk helse ved Klinefelters syndrom - Regionalt kurs for helseregion Midt-Norge

21.nov - 21.nov

Skolehverdag og psykisk helse ved nevrofibromatose type 1 - Regionalt kurs for helseregion Midt-Norge

21.nov - 21.nov

Barn som mister ferdigheter

22.nov - 22.nov

47 XYY

27.nov - 01.des

47 XYY

29.nov - 29.nov

Utviklingshemning uten kjent årsak

04.des - 08.des

Gjestekurs - TRS kompetansesenter

11.des - 15.des