18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs

Kurs 2018

Oversikt over kurs på Frambu

22q11.2 duplikasjon

09.01 - 11.01
Søknadsfrist:
12.11.2018

15q13.3 delesjon

25.02 - 01.03
Søknadsfrist:
31.12.2018
image of icon_kurs.png

15q13.3 delesjon

27.02 - 27.02
Påmeldingsfrist:
13.02.2019

Kurs for besteforeldre

13.03 - 15.03
Søknadsfrist:
14.01.2019

Friedreichs ataksi

25.03 - 29.03
Søknadsfrist:
28.01.2019

18q delesjoner

01.04 - 03.04
Søknadsfrist:
04.02.2019
image of icon_kurs.png

Voksne med Retts syndrom

25.04 - 25.04
Påmeldingsfrist:
11.04.2019
image of icon_kurs.png

Å ivareta søsken

02.05 - 03.05
Påmeldingsfrist:
15.04.2019

Williams’ syndrom

03.06 - 07.06
Søknadsfrist:
12.04.2019

Sjelden og skeiv

28.08 - 30.08
Søknadsfrist:
15.06.2019

Smith-Magenis syndrom

14.10 - 18.10
Søknadsfrist:
19.08.2019
image of icon_kurs.png

Smith-Magenis syndrom

16.10 - 16.10
Påmeldingsfrist:
02.10.2019
image of icon_kurs.png

Webinar for NAV-ansatte

10.12 - 10.12
Påmeldingsfrist:
26.11.2019
Deltakere på kurs i forelesningssalen på Frambu

Kurskalender

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (4-6 år)

19.nov - 23.nov

Å være ungdom med en sjelden diagnose

26.nov - 30.nov

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Bodø

28.nov - 29.nov

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

03.des - 03.des

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

06.des - 07.des

Søskenprosjekt

13.des - 14.des

22q11.2 duplikasjon

09.jan - 11.jan

Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

14.jan - 18.jan

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

21.jan - 25.jan

Charcot-Marie-Tooths sykdom og arvelig spastisk paraparese

28.jan - 01.feb

Velocardiofacialt syndrom

04.feb - 06.feb

Ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden fremadskridende sykdom

07.feb - 07.feb

Oppstartsamling for Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

08.feb - 08.feb

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

11.feb - 15.feb

15q13.3 delesjon

25.feb - 01.mar

15q13.3 delesjon

27.feb - 27.feb

Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

04.mar - 08.mar

Kurs for besteforeldre

13.mar - 15.mar

Gjestekurs - Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

18.mar - 22.mar

Friedreichs ataksi

25.mar - 29.mar

18q delesjoner

01.apr - 03.apr

Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

08.apr - 12.apr

Voksne med Retts syndrom

25.apr - 25.apr

Brukermøte

26.apr - 27.apr

Å ivareta søsken

02.mai - 03.mai

Barn og unge med komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende sykdom

06.mai - 10.mai

Barn og unge med komplekse sansetap - tilrettelegging for deltagelse i et sansestimulerende miljø

08.mai - 08.mai

Nevromuskulære sykdommer

20.mai - 24.mai

Å være assistent for en elev i skolen med en sjelden diagnose som innebærer fysisk funksjonsnedsettelse

22.mai - 22.mai

Å være forelder og ha en sjelden diagnose

27.mai - 29.mai

Williams’ syndrom

03.jun - 07.jun

Elever med Williams’ syndrom i skolen

05.jun - 05.jun

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

11.jun - 14.jun

Åpen uke

17.jun - 20.jun

LHL leir for hjertesykebarn

24.jun - 29.jun

Frambuleir 1 (12-15 år)

02.jul - 12.jul

Frambuleir 2 (22-30 år)

16.jul - 26.jul

Frambuleir 3 (16-21 år)

30.jul - 09.aug

Sjelden og skeiv

28.aug - 30.aug

MELAS eller andre mitokondriesykdommer forårsaket av m.3243A>G-mutasjon

02.sep - 06.sep

Åpen uke

09.sep - 13.sep

Gjestekurs - Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF)

16.sep - 20.sep

Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

23.sep - 27.sep

Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

30.sep - 04.okt

Voksne med mitokondriesykdommer

07.okt - 09.okt

Voksne med nevromuskulære sykdommer

09.okt - 11.okt

Smith-Magenis syndrom

14.okt - 18.okt

Smith-Magenis syndrom

16.okt - 16.okt

Elever med Noonans syndrom i grunnskolen

22.okt - 22.okt

Ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming

24.okt - 25.okt

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker - Tre kurs med felles søknadsfrist

28.okt - 29.nov

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

04.nov - 08.nov

Åpen uke

18.nov - 22.nov

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

02.des - 06.des

Webinar for NAV-ansatte

10.des - 10.des