18 16

Tjenester

Dokumentasjon og kommunikasjon

Stativ fulle av informasjonsmateriell

Frambu produserer og tilgjengeliggjør relevant og kvalitetssikret informasjon om diagnosene vi arbeider med, både på Frambus nettsider og gjennom trykksaker og videoer. Vi utgir blant annet brosjyrer, artikler og større hefter om enkeltdiagnoser og diagnosegrupper. Alt materiell er gratis og kan bestilles via nett eller ved henvendelse til oss på telefon 64 85 60 00 eller e-post til info@frambu.no.
Illustrasjon: Et utvalg av Frambus informasjonsfoldere
Frambu kan veilede i forhold til relevant litteratur om diagnosene vi har spesiell kompetanse på.

Vi kommuniserer også med brukere, pårørende, fagpersoner og andre interesserte i direkte møter, på telefon, pr e-post og i sosiale medier.
 
Se oversikt over våre trykksaker og videoer her.

 

Publisert: 10.03.2015