18 16

Nevrofibromatose type 1

Nettkurs - Tilrettelegging av skoledagen for elever med NF1


MELD DEG PÅ KURSET HER

Kurstilbudet er et nettbasert
 og gir deltagerne mulighet til å ta kurset når og hvor det passer dem. En må ha tilgang pc/mac/nettbrett med nettilgang og lyd for å gjennomføre kurset

Målgruppe for kurset er pedagogisk personale, assistenter og andre som arbeider med elever med nevrofibromatose type 1 i grunnskole og SFO/aktivitetsskole. Kurset henvender seg også til Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Habiliteringstjenesten eller andre instanser som har veiledningsansvar, samt fagpersoner i elevens ansvarsgruppe. Frambu oppmuntrer til at flere som arbeider med eleven tar kurset sammen, gjerne også med elevens foresatte.

Mange elever med NF1 strever i skolen både faglig og sosialt.  Erfaringer tilsier at det er stort behov for kunnskap og forståelse for diagnosen hos fagpersoner som arbeider med disse elevene. Dette kurset gir grunnleggende kunnskap om diagnosen og pedagogiske forhold som det er viktig å kjenne til for å gi dem et godt tilrettelagt skoletilbud.

Innholdet i kurset er delt i 5 moduler:

  1. Medisinsk informasjon
  2. Kognitiv funksjon og læring
  3. Tilrettlegging for læring
  4. Sosialt samspill og sosiale ferdigheter
  5. Motorikk og fysisk aktivitet

Hver modul varer i ca. 30 minutter og består av tekst, bilder og film. Fagpersoner fra Frambu foreleser om aktuelle tema og ungdom med NF1 forteller om egne skoleerfaringer.


MELD DEG PÅ KURSET HER


For ytterligere spørsmål ta kontakt med kursansvarlig Livø Nyhus, epost:lin@frambu.no

Publisert: 25.09.2018