18 16

Tjenester

Forsknings- og utviklingsarbeid

Fagperson og person med diagnose fyller ut et spørreskjema
Frambu kartlegger, samler og systematiserer kunnskap og erfaringer både fra praksisfeltet og fra Frambus virksomhet. På denne måten styrker vi vår kunnskap om diagnosene vi arbeider med og bidrar til å utvikle kompetanse om hvordan det er å leve med sjeldne funksjonshemninger.

Frambu samarbeider med ulike utdannings- og kompetansemiljøer i Norge og andre land.

De siste årene har utviklingsarbeidet på Frambu fått en mer fremtredende plass i virksomheten og vi har utviklet en egen forskningsstrategi. Hovedvekten ligger på diagnosespesifikk kunnskap og problemstillinger knyttet til det å leve med en sjelden diagnose. 

Les mer om pågående og gjennomførte forsknings- og utviklingsprosjekter på Frambu her.

Publisert: 11.02.2014