18 16

Tilbud

Tilbud

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Frambu tilbyr blant annet

- informasjon om diagnosene vi jobber med
- kommunikasjon med våre fagpersoner

-
kurs for ulike målgrupper
- informasjons- og veiledningstjenester lokalt og regionalt
- f
orskning og utviklingsarbeid

 
For at vi skal kunne yte tjenester til personer med sjeldne diagnoser, må disse registreres hos oss.
Mer informasjon og r
egistreringsskjema finnes i boksen til venstre.

 
Les mer om de ulike tjenestene våre i menypunktene under:

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Frambu tilbyr blant annet

- informasjon om diagnosene vi jobber med
- kommunikasjon med våre fagpersoner

-
kurs for ulike målgrupper
- informasjons- og veiledningstjenester lokalt og regionalt
- f
orskning og utviklingsarbeid

 
For at vi skal kunne yte tjenester til personer med sjeldne diagnoser, må disse registreres hos oss.
Mer informasjon og r
egistreringsskjema finnes i boksen til venstre.

 
Les mer om de ulike tjenestene våre i menypunktene under: