18 16

Frambu tilbyr

Frambu tilbyr

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Frambu tilbyr blant annet

- informasjon om diagnosene vi jobber med
- kommunikasjon med våre fagpersoner

-
kurs for ulike målgrupper
- veiledningstjenester lokalt og regionalt
- f
orskning og utviklingsarbeid

 
For at vi skal kunne yte tjenester til personer med sjeldne diagnoser, må disse registreres hos oss.
Mer informasjon og r
egistreringsskjema finnes i boksen til venstre.

 
Les mer om de ulike tjenestene våre i menypunktene under:

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Frambu tilbyr blant annet

- informasjon om diagnosene vi jobber med
- kommunikasjon med våre fagpersoner

-
kurs for ulike målgrupper
- veiledningstjenester lokalt og regionalt
- f
orskning og utviklingsarbeid

 
For at vi skal kunne yte tjenester til personer med sjeldne diagnoser, må disse registreres hos oss.
Mer informasjon og r
egistreringsskjema finnes i boksen til venstre.

 
Les mer om de ulike tjenestene våre i menypunktene under: