18 16

Tema

Genetikk

Bilde: Genetisk undersøkelse
 
 
Mange av tilstandene Frambu arbeider med skyldes forandringer i arvestoffet. Her forklarer vi kort en del grunnbegreper innenfor fagfeltet medisinsk genetikk.

Teksten er primært tenkt til oppslag av begreper vi har brukt i diagnosebeskrivelsene våre. For oversiktlighetens skyld har vi foretatt en del forenklinger. Vær derfor klar over at unntak fra reglene kan forekomme. Den som vil lese mer, henvises til lærebøker i medisinsk genetikk, for eksempel for den videregående skolen. 

Les mer hos Genetikkportalen og Bioteknologirådet

Publisert: 30.01.2014

Aktualiteter

Relatert materiell

Relaterte kurs