18 16

Beckers muskeldystrofi

Kompetansesentertilbud til personer med medfødte nevromuskulære sykdommer

Det er etablert et formelt samarbeid mellom Frambu, Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge for å sikre at personer med medfødte nevromuskulære sykdommer blir fulgt opp i tråd med forskrift for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. NMK vil ha et overordnet ansvar for tilbudet til gruppen.

Kontaktinformasjon


Andre nyttige lenker:
 
www.ffm.no
Foreningen for muskelsyke

www.muskelregisteret.no
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret), eies og driftes av Universitetssykehuset Nord-Norge

 

 

Publisert: 22.04.2016