18 16

Mitokondriesykdommer

Litteratur og lenker

Litteratur og lenker om mitokondriesykdommer

Litteratur:

 • Nevrologi og nevrokirurgi : fra barn til voksen : undersøkelse, diagnose, behandling / Leif Gjerstad, Ola H.Skjeldal og Eirik Helseth. 4.utgave Nesbru; Vett og Viten, 2007.
 • Chinnery PF et al. How common are mitochondrial disorders
  Mitochondrial News 2001-07. United mitochondrial Disease Forundation
 • Chinnery PF, Bindoff L. Treatment of mitochondrial disease. Workshop reports from 116th ENMC International Workshop: 14th-16th march 2003 (*)
 • Gillis L, Kaye E. Diagnosis and management of mitochondrial diseases. Pediatric Clinics of North America 49 (1): 203-19, 2002.
 • Darin N, Oldfors A, Moslemi AR, Holme E, Tulinius M. The incidence of mitochondrial encephalomyopathies in childhood: Clinical features and morphological, biochemical, and DNA abnormalities. Ann Neurol 49 (3): 377-383, 2001.
 • Pediatric Neurology: principles & practice / edited by Kenneth F.Swaiman, Stephen Ashwal 3.ed.St.Louis, Mo; Mosby, 1999.

Litteratur og lenker til enkeltdiagnoser:

Lenker til gruppen mitokondriesykdommer

 • Rarelink 
  Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser.

 • Mitokondriella sjukdomar - nyhetsbrev 233 fra Ågrenska
 • United Mitochondrial Disease Foundation (UMDF)
  UMDF ble stiftet i 1995, og har per idag åtte avdelinger over hele USA. De støtter forskning omkring behand­ling av mitokondrielle sykdommer, støtter affiserte og pårørende, samt sprer informasjon. Deres mål er å kunne støtte forskningsarbeid med 5 milloner dollar per år innen 2006. De har knyttet til seg verdens fremste forskere innen mito­kondrielle sykdommer.

  UMDF har en meget stor og profesjonell web-base. Av innholdet: alt omkring mito­kondrielle sykdommer; mulighet til å stille spørsmål og få svar av verdens fremste eksperter; eget kvartalsvis nyhetsbrev; artikler og bokanmeldelser; email-lister og chat; masser av linker; nyheter og kommende begivenheter; personlige historier og bilder. Beregnet for profesjonelle, affiserte og familie.

 • The Mitochondrial Research Society (MRS)
  MRS er en internasjonal organisasjon for forskere og leger, grunnlagt av professor Keshav K. Singh. Deres mål er å finne en behandling for mitokondrielle sykdommer, ved å støtte grunnleggende forskning omkring mitokondrier. De arrangerer regelmessig nasjonale og internasjonale vitenskapelige sammenkomster. De utgir den internasjonale vitenskapelige journalen Mitochondrion, samt nyhetsbrevet MitoMatters. MRS har en flott web-base med omfattende presentasjon av de fleste mitokondrielle sykdommer.

 • The Children’s Mitochondrial Disease Network ( England )
  Denne organisasjonen ble stiftet av Paul Preston i 1998, og er knyttet til et internasjonalt europeisk nettverk kalt European Mitochondrial Disease Network (EMDN). Deres web-base er ennå ikke så stor.

 • Family Village 
  A global community of disability-related resources ( USA ) Publisert: 03.01.2015