18 16

Nevromuskulære sykdommer

Kompetansesentertilbud til personer med medfødte nevromuskulære sykdommer

For å sikre at personer med medfødte nevromuskulære sykdommer blir ivaretatt i tråd med forskrift for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, er det etablert et samarbeid mellom Frambu, Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Dette kalles NMK-samarbeidet. NMK har et overordnet ansvar for koordinering av tilbudet til denne brukergruppen.   

Les mer om NMK-samarbeidet her.

Kontaktinformasjon


Andre nyttige lenker:
 

  • Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret), eies og driftes av Universitetssykehuset Nord-Norge
    www.muskelregisteret.no
      
  • Foreningen for muskelsyke 
    www.ffm.no 
 

Publisert: 25.02.2019