18 16

POLG-relaterte mitokondriesykdommer

Underdiagnose av mitokondriesykdommer

En av de hyppigste årsakene til arvelige mitokondriesykdommer er mutasjoner i polymerase-gamma (POLG) genet. Genet koder for et enzym som kopierer og reparerer mitokondrie-DNA. Defekt i POLG genet fører ofte til en kombinasjon av ustøhet (ataksi) og epilepsi. Undergrupper av POLG-relaterte mitokondriesykdommer er Alpers’ sykdom, Mitochondrial Spinocerebellar Ataxia & Epilepsy (MSCAE) Mitochondrial Spinocerebellar Ataxia (MSCA), Progressiv Ekstern Oftalmoplegi (PEO) og Ataxia neuropathy spectrum.
 

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten, er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver vil gjelde for alle.

POLG-relaterte mitokondriesykdommer

Underdiagnose av mitokondriesykdommer

En av de hyppigste årsakene til arvelige mitokondriesykdommer er mutasjoner i polymerase-gamma (POLG) genet. Genet koder for et enzym som kopierer og reparerer mitokondrie-DNA. Defekt i POLG genet fører ofte til en kombinasjon av ustøhet (ataksi) og epilepsi. Undergrupper av POLG-relaterte mitokondriesykdommer er Alpers’ sykdom, Mitochondrial Spinocerebellar Ataxia & Epilepsy (MSCAE) Mitochondrial Spinocerebellar Ataxia (MSCA), Progressiv Ekstern Oftalmoplegi (PEO) og Ataxia neuropathy spectrum.
 

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten, er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver vil gjelde for alle.

Aktualiteter

Forening og/eller kontaktperson

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen. Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuell problemstilling.

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon. Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.
 • Gro Trae
  Klinisk ernæringsfysiolog
  E-post: gtr(a)frambu.no
  Telefon: 63 00 13 44
 • Kaja Giltvedt
  Kaja Giltvedt
  Fysioterapeut
  E-post: kgi(a)frambu.no
  Telefon: 64 85 60 80
 • Lise Beate Hoxmark
  Lise Beate Hoxmark
  Seniorrådgiver/sosionom
  e-post: lbh(a)frambu.no
  tlf: 64 85 60 09
 • Marianne Bryn
  Marianne Bryn
  Pedagog
  e-post: mbr(a)frambu.no
  Tlf. 63 00 13 36
 • Monica Andresen
  Spesialpedagog
  e-post: moa(a)frambu.no

  tlf: 64 85 60 40
 • Øivind Juris Kanavin
  Øivind Juris Kanavin
  Overlege
  e-post: info(a)frambu.no
  tlf: 64 85 60 00
 • Rita Sofie Stige
  Rita Sofie Stige
  Sykepleier
  e-post: rss(a)frambu.no
  tlf: 64 85 60 75
 • Solvor
  Solvor Sandvik Skaar
  Ergoterapeut
  E-post: sss(a)frambu.no
  Telefon: 64 85 60 27
 • Torun Vatne
  Psykolog

  e-post: tva(a)frambu.no
  tlf: 64 85 60 44

 • Mari Ellefsen
  Mari Ellefsen
  Fysioterapeut

  e-post: mae@frambu.no 
  Telefon: 64 85 60 58
   

Publisert: 14.04.2016