18 16

Om oss

Diagnosene vi jobber med

Frambu har spesiell kompetanse om over 400 ulike medfødte diagnoser eller diagnosegrupper, blant annet

 • alvorlig fremadskridende tilstander som rammer sentralnervesystemet
 • fremadskridende tilstander uten kjent årsak
 • kjønnskromosomforstyrrelser
 • migrasjonsforstyrrelser
 • mitokondriesykdommer
 • mukopolysakkaridoser
 • nevromuskulære sykdommer
 • overvekstsyndromer
 • premature aldringstilstander
 • svært sjeldne kromosomavvik
 • utviklingshemning uten kjent årsak
 • ulike sjeldne syndromer
 • m.fl.
 
Felles for diagnosene er at de er sjeldne (færre enn 500 kjente tilfeller i Norge) og lite kjente, både blant helsepersonell og andre tjenesteytere og i samfunnet generelt. 

Se full oversikt over alle diagnosene vi jobber med her
Illustrasjon: Skjermdump av diagnoseoversikten på nettsiden vår

I diagnosebeskrivelsene våre beskriver vi hver enkelt diagnose kort og viser til alternative kilder til informasjon. Vi lenker også til aktuelle kurs og publikasjoner for hver enkelt diagnose, samt til eventuell forening, diagnosegruppe eller kontaktperson. Diagnosebeskrivelsene revideres og oppdateres jevnlig. 
 
På Frambu jobber vi tverrfaglig og i tråd med kunnskapsbasert praksis. Det vil si at informasjonen vi deler baserer seg på en kombinasjon av vitenskapelig kunnskap, brukererfaringer og erfaringer fra praksis. 
  

Publisert: 10.03.2015