18 16

Om oss

Legater og fond

Vedtekter og ytterligere informasjon kan fås ved å sende en e-post til Geir Andreassen eller ved å ta kontakt med Frambu på telefon 64 85 60 00.

  • Oswald og Else Søbergs Stiftelse Søknadsfrist 1. oktober hvert år.
    Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til enkeltbrukere under 25 år som har en av diagnosene/tilstandene som Frambu har kompetanseansvar for.
  • Nils og Edith Haaves Stiftelse Søknadsfrist 1. oktober hvert år.
    Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til enkeltbrukere under 25 år som har en av diagnosene/tilstandene som Frambu har kompetanseansvar for.
  • Oddvar Magne Vedelds legat Søknadsfrist 1. oktober hvert år.
    Midlene kan søkes av enkeltbrukere under 25 år med funksjonshemning som innebærer blant annet psykisk utviklingshemning og som hører til blant diagnosene som får tilbud fra Frambu.

  

Publisert: 11.02.2014