18 16

Siste nytt

Fagkurs: Elever med Williams syndrom i skolen

Frambu har kurs den 5. juni for ansatte i grunnskolen og andre relevante tjenesteytere som jobber med barn med Williams’ syndrom!

Mål for kurset er å styrke deltakernes kunnskap om Williams’ syndrom, hvilke konsekvenser diagnosen kan ha for læring og utvikling og mulige tilretteleggingstiltak i grunnskolen.
Les mer om fagkurset her!

Frambu driver ulike kompetanseutviklende aktiviteter for fagpersoner, tjenesteytere og studenter. En av disse er fagkurs, som arrangeres både separat og som del av brukerkurs. 
Publisert: 15.04.2019