18 16

Siste nytt

Foreleser foran ivrige tilhørere

Fagkurs: En god skolehverdag med nevromuskulære sykdommer

Kurset arrangeres den 15. november 2018. Målgruppen er lærere, assistenter og andre tjenesteytere som arbeider med elever med en nevromuskulær sykdom i grunnskolealder. Pårørende kan også delta. Påmeldingsfrist er 29. oktober.

Målet med kurset er å gi kunnskap om aktuelle tiltak i skolehverdagen, med spesielt fokus på tilrettelegging og sosial deltakelse.

Har du ikke mulighet til å delta på Frambu?
Vi tilbyr overføring av fagkurset via videokonferanse og strømming også.

Les mer om fagkurset her.

Publisert: 28.08.2018