18 16

Siste nytt

Foto: Barn med sonde spiser ved siden av

Kurs om spisevansker hos barn

Vi inviterer til praktisk rettet fagkurs om spise- og ernæringsvansker hos barn 21. august 2015. Kurset arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker.

Foto: Collage av seks barn i ulike aldre med ulike spisevansker
Kurset er spesielt aktuelt for ansatte ved helsestasjoner, barneavdelinger, habiliteringstjenester, barnehager, skoler og PPT. Pårørende til barn med en sjelden diagnose og spiseproblemer er også velkomne.

Sentrale tema på kurset er 
- spiseutvikling
- spisevansker
- tverrfaglig utredning og arbeidsmetoder
- aktuelle tiltak
- kasustikker

Teorien vil bli belyst med eksempler fra klinisk arbeid med barn med sjeldne diagnoser og spisevansker.
 
Detaljert program og påmeldingsskjema finnes her.

Følg kurset via videokonferanse!
Det er mulig å følge kurset via videokonferanse. Deltakerne i studio kan stille spørsmål på lik linje med deltakerne på Frambu. Spørsmål om deltakelse på videokonferanse kan sendes til video@frambu.no.

Velkommen til spennende kurs!
Publisert: 02.06.2015