18 16

Siste nytt

Ny artikkel: Muskelsykdommer med debut i barnealder

Artikkelen er skrevet av Petra Aden, Ellen J. Annexstad, Espen Lien, Jasmina Majkic Tajsic, Nanette Mjellem og Magnhild Rasmussen.

Kort oppsummert forteller artikkelen følgende:
  • Muskelsykdommer med debut i barnealder er ofte genetisk betinget og representerer til dels svært alvorlige tilstander med stor sykdomsbyrde over mange år.
  • Ved mistanke om svekket muskelkraft kan fastlegen få viktig informasjon ved å måle CK-nivå, men normalt nivå utelukker ikke muskelsykdom
  • Videre diagnostikk bør skje i regi av spesialist med barnenevrologisk kompetanse
  • Behandlingen er i høy grad tverrfaglig

Les hele artikkelen gratis:

Muskelsykdommer med debut i barnealder
 
 
 

Publisert: 01.02.2017