18 16

Siste nytt

Personer på forelesning

Velkommen til kurs om cystinose

Fra 24. til 27. september 2018 tilbyr frambu for første gang et eget kurs for barn, ungdom og voksne med cystinose og deres familier og tjenesteytere. På dagtid deltar voksne med diagnose og pårørende på forelesninger og erfaringsutveksling. Barn og ungdom får et pedagogisk tilbud i Frambu barnehage og skole, med varierte aktiviteter hvor barna kan få svar på spørsmål, utveksle erfaringer og bli kjent med andre i samme situasjon. Søk innen 25. juni.

Temaer på kurset

  • Hva er cystinose?
  • Medisinsk oppfølging
  • Tannhelse
  • Diagnostikk og monitorering
  • Ernæringsbehandling
  • En god skolehverdag
  • Fysioterapi og fysisk aktivitet
  • Famlieliv og søsken
  • Ytelser, tjenester og individuell plan (IP)

Les mer om kurset her.

Velkommen til kurs på Frambu!
Publisert: 14.05.2018