18 16

Siste nytt

Deltakere på leir på Frambu

Vil du delta på Frambuleir i sommer?

Fra juni til august ararngerer vi tre leire for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser. Husk å søke innen 1. mars hvis du vil være med!

Hva er Frambuleir?
Leir på Frambu er kurs for personer med sjeldne eller lite kjente diagnoser fra 12 år og oppover. Alle deltar uten foreldre eller assistenter til stede.

Se bilder fra tidligere leire her
Se video med bilder fra tidligere leire her

Sommeren 2017 arrangerer Frambu følgende leire:
• Frambuleir 1: 
27.06-07.07 - for barn mellom 12 og 16 år (født 2001-2005)
• Frambuleir 2: 
11.07-21.07 - for ungdom mellom 18 og 30 år (født 1987-1999)
• Frambuleir 3: 
25.07-04.08 - for ungdom mellom 14 og 20 år (født 1997-2003)
(På grunn av vesentlige økte kostnader knyttet til leirdriften, må leir 4 dessverre utgå)

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Hvem kan søke?
Frambuleir er åpen for barn, ungdom og voksne som har tilbud ved et av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. Deltakerne må kunne delta i og ha nytte av leirens gruppeaktiviteter og kommunisere og fungere godt og selvstendig i sosialt samspill med de andre på leiren. 
 
På grunn av leirenes organisering og bemanning kan vi dessverre ikke tilby plass til personer med omfattende kommunikasjons- og pleiebehov, krevende psykiske plager eller store atferdsproblemer eller sosiale vansker.

Vil du vite mer?
Hver leir har faste kontaktpersoner. Disse finner du under beskrivelsen av den enkelte leiren i kursoversikten vår.
 

 
 

 

Publisert: 08.01.2017