18 16

Siste nytt

Foto av to voksne med en sjelden diagnose

Vil du jobbe med sjeldne diagnoser?

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser søker etter en rådgiver for å styrke tjenestens internasjonale arbeid og bygge opp en norsk versjon av databasen Orpha.net. Noe for deg eller noen du kjenner? Søknadsfrist er 26. juli 2018.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser består av en fellesenhet og ni ulike kompetansesentre (inkludert Frambu). Tjenesten er den største av de nasjonale tjenestene i spesialisthelsetjenesten og har mer enn 200 medarbeidere i ulike helseforetak og helseregioner. Fellesenheten består av leder og en rådgivende stab på rundt 5 personer. Disse deltar i ulike møter og fora, forbereder saker og presentasjoner, gir råd og bidrag i rapporter, høringer osv.

I arbeidet med sjeldne diagnoser, er internasjonalt arbeid en forutsetning og nødvendighet. Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å bygge kompetanse og spre kunnskap om diagnoser få personer har i de enkelte land. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser ønsker å ha en tydelig, synlig og offensiv rolle i internasjonalt arbeid på sjeldenfeltet. Derfor etterlyser tjenesten nå en rådgiver for å styrke denne innsatsen. Personer med master- eller doktorgrad innen biologi og/eller helsefag og med god kompetanse innen informatikk/IKT. vil bli foretrukket. Personlig egnethet vil også bli vektlagt. Stillingen vil innebære direkte kontakt med et bredt nettverk av fag- og brukermiljø, samt noe reisevirksomhet.

Interessert?
Les hele utlysningsteksten herPublisert: 18.06.2018