18 16

Siste nytt

Foto: Rondeheim

Vil du være med på fjellcamp på Rondeheim 7.-11. august?

Fjellcamp på Rondeheim er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Frambu, Rondeheims venner og Stiftelsen Sophies Minde og retter seg mot unge voksne mellom 20 og 40 år med en av Frambus diagnoser som er i etableringsfasen og/eller har behov for å etablere nye arenaer for fysisk aktivitet og meningsfull fritid. Søknadsfrist er 12. mai.

Målgruppe
Fjellcamp på Rondehiem har ca 20 plasser og passer for unge voksne i alderen 20-40 år med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. Vi ønsker at unge mennesker med funksjonsnedsettelse skal møte jevnaldrende i tilsvarende situasjon og gjøre seg erfaringer med typiske aktiviteter knyttet til norsk fjellandskap og natur. Deltakerne må kunne fungere i og ha utbytte av et tilrettelagt gruppetilbud. 

Aktuelle aktiviteter på Rondeheim:

 • Turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad, både på høyfjellet og i lunt skogsterreng
 • Taubane over Høvringsåa
 • Enkel fjellklatring og rappellering
 • Overnatting i telt eller under åpen himmel
 • Kanopadling
 • Bading og bodysurfing i Høvringsåa
 • Bruk, stell og kos med dyrene på Rondeheim
 • Sykling med fjellskolens sykler på seterveier og gode fjellstier
 • Valg og behandling av turutstyr (opplæring om bekledning og pakking av sekk)
 • Instruksjon og praktisk bruk av kart og kompass
 • Kort innføring i nødvendig førstehjelp

 
Les mer om Rondeheim her
 
Foto: Rondeheim
 
Bemanning og mulighet for å ha med ledsager
På campen vil det være tre aktivitetsledere og fem-seks assistenter. Disse vil primært jobbe med tilrettelegging og bistand i aktiviteter.

Deltakere med behov for praktisk bistand til spising, på- og avkledning, toalettbesøk og hygiene må ha med seg egen ledsager under hele oppholdet. Også deltakere som har liten erfaring med å være på leir eller ferieopphold uten kjente følgepersoner, må ha med ledsager.

NB: Hver deltaker kan ha med seg én ledsager til måltider og overnatting. Dersom det er behov for flere ledsagere for å få en eventuell turnus til å gå opp, må dette organiseres på eget vis og til egen kostnad. Rondeheim har begrenset kapasitet, men vil kunne være behjelpelig med bistand til alternativ innlosjering. 

Utstyr og hjelpemidler
Hytter, soverom og bad holder en enkel standard. Rondeheim har ikke elektriske senger, personløftere eller andre forflytningshjelpemidler tilgjengelig. 

Deltakerne må derfor ha med seg alt nødvendig personlig utstyr og hjelpemidler. Vær oppmerksom på at elektriske rullestoler/permobiler ikke kan tas med innendørs.

Deltakeravgift
Vi har fått støtte til gjennomføring av arrangementet fra Stiftelsen Sophies Minde og Rondeheims Venner. Deltakeravgiften er etter dette 4 500 kroner pr person. Ved behov kan også én ledsager følge med uten kostnad.

NB: Vi forsøker å skaffe ytterligere støtte til arrangementet. Dersom dette lykkes, vil deltakeravgiften bli redusert. 

Reise
Det vil bli bestilt felles buss fra Oslo Bussterminal på mandag formiddag som dekkes av deltakeravgiften. Hver enkelt må selv ordne og bekoste reise til Oslo Bussterminal, eller direkte til Rondeheim. Nærmere informasjon kommer i svarbrevet.

Søknad
Søknadsskjema til fjellcampen på Rondeheim finner du her. Dette sendes til Frambu, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud. Merk konvolutten med "Fjellcamp Rondeheim". Søknadsfrist er 12. mai 2017.

Svarbrev
Alle søkere får tilsendt svarbrev innen utgangen av mai med praktisk informasjon og program for uka.


 

Publisert: 28.04.2017