18 16

Kurs og leire

Nettkurs

For at flest mulig skal kunne ta del i kunnskapen vår når de trenger det, har Frambu begynt å utvikle ulike typer nettkurs. Hovedmålgruppen for disse er fagpersoner og tjenesteytere rundt personer med sjeldne diagnoser og deres familier, men andre kan også ha nytte av å ta dem. Kursene er korte og gratis å gjennomføre. En del av kursene tilbyr også kursbevis etter fullført kurs.

Frambus nettkurs presenteres både i kurskalenderen vår og i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnosers felles læringsnettportal sjelden.no.
Publisert: 22.01.2019