18 16

Informasjons- og veiledningstjenester

Korte, individuelle kurs

Korte, individuelle kurs er et tilbud til nydiagnostiserte med Frambus diagnoser som ikke har deltatt på kurs tidligere og dermed har behov for informasjon eller personer som har deltatt på kurs tidligere som har behov for oppfølging i forhold til nye problemstillinger. Tilbudet gis primært til diagnoser som ikke får tilbud om andre typer kurs dette året.

Kurslengde og innhold skreddersys for hvert kurs og tilpasses den enkelte deltakers ønsker og behov.

For mer informasjon, kontakt Anne Merete Holm på telefon 64 85 60 71 eller e-post til amh(a)frambu.no.

Publisert: 27.09.2016