18 16

Tjenester

imag

Kurs og leire

 
Frambu arrangerer kurs om enkeltdiagnoser, diagnosegrupper eller diagnoseovergripende tema. Kursene er rettet mot personer med diagnose, pårørende og/eller tjenesteytere og varer fra en til fem dager.


Deltakerne på brukerkurs bor på Frambu under kurset og får tilbud om forelesninger, gruppesamtaler, konsultasjoner og felles aktiviteter. Barn får et pedagogisk tilbud i Frambu barnehage og skole på dagtid og tilbud om ulike fritidsaktivteter på kveldstid. Programmet planlegges i samarbeid med brukerorganisasjoner eller brukerrepresentanter. Deltakelse er gratis og reise dekkes etter faste satser. Fagpersoner rundt familien er også velkomne til å delta på hele eller deler av kurset.

Hvert år arrangerer vi også en rekke fagkurs for fagpersoner og tjenesteytere. Disse overføres via videokonferanse etter ønske.

Hver sommer arrangerer vi fire helt spesielle kurs for barn, ungdom og voksne med sjeldne diagnoser. Disse kalles Frambuleir og er svært populære. 

Les mer om de ulike kurstypene i menyen til venstre. 

Publisert: 10.03.2015