18 16

Morquios sykdom (MPS IV)

Også kjent som MPS IV.
Underdiagnose av Mukopolysakkaridoser.

Morqiuos sykdom er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som skyldes mangelfull nedbrytning av mukopolysakkaridene keratansulfat og kondroitinsulfat, med derav følgende opphopning og avleiring av disse i flere av kroppens vev. Avleiringene gir forandringer i hornhinnen i øyet og betydelige forandringer i skjelettet, og fører til gradvis fremadskridende funksjonsnedsettelse. Avhengig av stoffskiftefeilen skilles det i blant mellom to former, MPS IVA og MPS IVB, som arter seg nokså likt. Tilstanden har fått sitt navn etter barnelegen Morquio, som først beskrev den i 1929. Alle mukopolysakkaridosene tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer.

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle.

Morquios sykdom (MPS IV)

Også kjent som MPS IV.
Underdiagnose av Mukopolysakkaridoser.

Morqiuos sykdom er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som skyldes mangelfull nedbrytning av mukopolysakkaridene keratansulfat og kondroitinsulfat, med derav følgende opphopning og avleiring av disse i flere av kroppens vev. Avleiringene gir forandringer i hornhinnen i øyet og betydelige forandringer i skjelettet, og fører til gradvis fremadskridende funksjonsnedsettelse. Avhengig av stoffskiftefeilen skilles det i blant mellom to former, MPS IVA og MPS IVB, som arter seg nokså likt. Tilstanden har fått sitt navn etter barnelegen Morquio, som først beskrev den i 1929. Alle mukopolysakkaridosene tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer.

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle.

Forening og/eller kontaktperson

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen. Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuell problemstilling.

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon. Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.
Publisert: 26.01.2014