18 16

Nevromuskulære sykdommer

Nevromuskulære sykdommer (muskelsykdommer) er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som rammer musklene som utøvende organ for nesten alle kroppsfunksjoner. Musklene kontrolleres av nervesystemet (hjernen, ryggmargen og de perifere nerver). Sykdom eller skade i deler av nervesystemet kan derfor medføre unormal muskelfunksjon uten at det i utgangspunktet er noe i veien med selve musklene. Begrepet nevromuskulære sykdommer brukes vanligvis om sykdommer som rammer enten selve muskulaturen direkte, overgangen mellom nervetrådene og musklene, nervetrådene som går fra ryggmarg til musklene (det perifere nervesystemet) eller nervecellene i ryggmargen (forhornsceller). Noen tilstander rammer både nerveceller i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg) og nerveceller i det perifere nervesystemet.

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle.

Nevromuskulære sykdommer

Nevromuskulære sykdommer (muskelsykdommer) er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som rammer musklene som utøvende organ for nesten alle kroppsfunksjoner. Musklene kontrolleres av nervesystemet (hjernen, ryggmargen og de perifere nerver). Sykdom eller skade i deler av nervesystemet kan derfor medføre unormal muskelfunksjon uten at det i utgangspunktet er noe i veien med selve musklene. Begrepet nevromuskulære sykdommer brukes vanligvis om sykdommer som rammer enten selve muskulaturen direkte, overgangen mellom nervetrådene og musklene, nervetrådene som går fra ryggmarg til musklene (det perifere nervesystemet) eller nervecellene i ryggmargen (forhornsceller). Noen tilstander rammer både nerveceller i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg) og nerveceller i det perifere nervesystemet.

I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle.
Forening og/eller kontaktperson

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen. Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuell problemstilling.

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon. Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.
 • Gro Trae
  Klinisk ernæringsfysiolog
  E-post: gtr(a)frambu.no
  Telefon: 63 00 13 44
 • Kaja Giltvedt
  Kaja Giltvedt
  Fysioterapeut
  E-post: kgi(a)frambu.no
  Telefon: 64 85 60 80
 • Lise Beate Hoxmark
  Lise Beate Hoxmark
  Seniorrådgiver/sosionom
  e-post: lbh(a)frambu.no
  tlf: 64 85 60 09
 • Marianne Bryn
  Marianne Bryn
  Pedagog
  e-post: mbr(a)frambu.no
  Tlf. 63 00 13 36
 • Monica Andresen
  Spesialpedagog
  e-post: moa(a)frambu.no

  tlf: 64 85 60 40
 • Øivind Juris Kanavin
  Øivind Juris Kanavin
  Overlege
  e-post: info(a)frambu.no
  tlf: 64 85 60 00
 • Rita Sofie Stige
  Rita Sofie Stige
  Sykepleier
  e-post: rss(a)frambu.no
  tlf: 64 85 60 75
 • Solvor Sandvik Skaar
  Solvor Sandvik Skaar
  Ergoterapeut
  E-post: sss(a)frambu.no
  Telefon: 64 85 60 27
 • Torun Vatne
  Psykolog

  e-post: tva(a)frambu.no
  tlf: 64 85 60 44

Publisert: 26.01.2014