18 16

Nevromuskulære sykdommer

Kompetansesentertilbud til personer med medfødte nevromuskulære sykdommer

Det er etablert et samarbeid mellom Frambu, Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge for å sikre at personer med medfødte nevromuskulære sykdommer blir ivaretatt i tråd med forskrift for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. NMK har et overordnet ansvar for koordinering av tilbudet til denne brukergruppen.   

Les mer om NMK-samarbeidet her.

Kontaktinformasjon


Andre nyttige lenker:
 

  • www.muskelregisteret.no
    Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret), eies og driftes av Universitetssykehuset Nord-Norge
     
  • www.ffm.no 
    Foreningen for muskelsyke 
 

Publisert: 31.10.2017