18 16

Siste nytt

Siste nytt
To unge jenter ute i snøen
Siste nytt

Rapport fra kurs: Barn og unge med CMT eller HSP

27.02.2019
Fra 28. januar til 1. februar 2019 arrangerte Frambu kurs for barn og unge med Charcot-Marie-Tooths sykdom eller arvelig spastisk paraparese og deres familier og tjenesteytere. Les kort rapport fra kurset her.
image of Gutt ler og leker med aktivitetstavle

Har du barn med en sjelden diagnose i alderen 0 til 4 år?

Vi arrangerer kurs for barn med en av Frambus diagnoser (0-4 år) og deres familier, som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2019 og som ikke har deltatt tidligere. Kurset holdes på Frambu fra 17. til 21. juni. Hensikten er blant annet å gi foreldrene mer kunnskap om barnets diagnose, ferdigheter og styrke foreldrerollen.  Søknadsfrist er 25. april.
27.02.2019
image of 22. mai arrangerer vi fagkurset:  Å være assistent for en elev i skolen med en sjelden diagnose som innebærer fysisk funksjonsnedsettelse

22. mai arrangerer vi fagkurset: Å være assistent for en elev i skolen med en sjelden diagnose som innebærer fysisk funksjonsnedsettelse

Målgruppen for kurset er assistent og andre ansatte i skolen, samt relevante tjenesteytere.
Personer som arbeider som brukerstyrt personlig assistenter kan også ha god nytte av kurset.


25.02.2019
image of Jobber du med personer med 15q13.3 delesjon?

Jobber du med personer med 15q13.3 delesjon?

27. februar arrangerer Frambu fagkurs om denne diagnosen.
13.02.2019
image of Tre barn ved matbordet

Vil du delta på kurs om Williams' syndrom?

Fra 3. til 7. juni 2019 arrangerer vi kurs for barn og unge med Williams’ syndrom i grunnskolealder og deres pårørende og tjenesteytere. Kurset arrangeres etter "Hvem er jeg"-modellen, hvor målet er å bidra til å stryke selvoppfatningen hos barna og ungdommen, og også styrke de foresatte i møte med utfordringer barna deres kan møte. Søknadsfrist er 12. april.
13.02.2019