18 16

Nyheter

Nyheter
 • Tannhelsekompetanse for personer med CHARGE syndrom
  21.03.2017
  image of
  For personer med CHARGE syndrom kan en kontakt med TAKO-senteret være til god hjelp.
 • Lanserer app som hjelper utviklingshemmede ut på tur
  20.03.2017
  image of Bilde av app-utvikleren og av hvordan et snakkeark ser ut.
  Eirik Dahl i Den Norske Turistforening (DNT) har utviklet en app som gjør det lettere å ferdes på tur for personer som har utviklingshemming med kommunikasjonsvansker.
 • Voksne med HSP har flere utfordringer enn tidligere dokumentert
  16.03.2017
  image of Person med HSP og rullestolrampe i bilen.
  En studie Frambu har utført viser at personer med hereditær spastisk paraparese (HSP) er mindre fornøyde med livet, oftere lever alene og har mer smerter og inkontinensproblemer enn den generelle befolkningen. Menn rapporterer om disse problemene i større grad enn kvinner.
 • Cri du chat - språkutfordringer og utvikling
  13.03.2017
  image of
  Personer med cri du chat syndrom, også kalt 5p- -syndrom, er forsinket i språkutviklingen og kan gå gjennom livet med store språkutfordringer. Frambus direktør har selv undersøkt utviklingen og fremgangen i talespråket hos sin egen datter.
 • Åpen høring om nye regler for pleiepenger
  08.03.2017
  image of Gutt med fremadskridende tilstand og voksen

  Forslaget til nye regler for pleiepenger skal behandles i Stortinget før påske. Mandag 13. mars arrangerer Arbeids- og sosialkomiteen en åpen høring om saken. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser vil delta på denne. Frambu er opprørt over at det er familiene med de alvorligst syke barna med forkortet levetid som kommer dårligst ut, og mener at det må være mulig å utøve skjønn og gjøre unntak i de få sakene dette gjelder. 

Tannhelsekompetanse for personer med CHARGE syndrom
Siste nytt

Tannhelsekompetanse for personer med CHARGE syndrom

21.03.2017
For personer med CHARGE syndrom kan en kontakt med TAKO-senteret være til god hjelp.
image of Bilde av app-utvikleren og av hvordan et snakkeark ser ut.

Lanserer app som hjelper utviklingshemmede ut på tur

Eirik Dahl i Den Norske Turistforening (DNT) har utviklet en app som gjør det lettere å ferdes på tur for personer som har utviklingshemming med kommunikasjonsvansker.
20.03.2017
image of Person med HSP og rullestolrampe i bilen.

Voksne med HSP har flere utfordringer enn tidligere dokumentert

En studie Frambu har utført viser at personer med hereditær spastisk paraparese (HSP) er mindre fornøyde med livet, oftere lever alene og har mer smerter og inkontinensproblemer enn den generelle befolkningen. Menn rapporterer om disse problemene i større grad enn kvinner.
16.03.2017
image of Cri du chat - språkutfordringer og utvikling

Cri du chat - språkutfordringer og utvikling

Personer med cri du chat syndrom, også kalt 5p- -syndrom, er forsinket i språkutviklingen og kan gå gjennom livet med store språkutfordringer. Frambus direktør har selv undersøkt utviklingen og fremgangen i talespråket hos sin egen datter.
13.03.2017
image of Gutt med fremadskridende tilstand og voksen

Åpen høring om nye regler for pleiepenger

Forslaget til nye regler for pleiepenger skal behandles i Stortinget før påske. Mandag 13. mars arrangerer Arbeids- og sosialkomiteen en åpen høring om saken. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser vil delta på denne. Frambu er opprørt over at det er familiene med de alvorligst syke barna med forkortet levetid som kommer dårligst ut, og mener at det må være mulig å utøve skjønn og gjøre unntak i de få sakene dette gjelder. 

08.03.2017