18 16

Nyheter

Nyheter
 • Nyttig verktøy: Kartleggingsbanken
  10.02.2017
  image of Foto: Penn og papir
  Mange med utviklingshemming sliter med å forstå og formidle sine helseplager. Dette kan påvirke deres fysiske, psykiske og sosiale helse. Kommunikasjonsvansker kan også gjøre det utfordrende å ivareta brukernes rett til å påvirke utforming av tjenestetilbudet. For at tjenesteytere skal kunne fatte gode beslutninger, trenger de best mulig informasjon om hvilke behov personen de skal hjelpe har. Kartleggingsbanken har oversikt over ulike kartleggingsvertøy som kan brukes i dette arbeidet.
 • Mamma til Jonas - livet som mor til en gutt med PWS
  09.02.2017
  image of Mamma og Jonas
  Å ha en sønn med en diagnose som Prader-Willis syndrom kan by på utfordringer. Trine Lie Hanssen deler gjerne hvordan hun har løst sine, og forteller hvor fint hun har det sammen med Jonas.
 • BPA eller institusjon – fri eller fengslet?
  08.02.2017
  image of Foto: Ulobas logo for konferansen
  Uloba fylte 25 år i 2016 og arrangerte i den forbindelse en stor skandinavisk BPA-konferanse. Konferansen samlet deltakere fra hele Skandinavia og handlet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og institusjonaliseringen av funksjonshemmede. Frambu var også til stede. Les kort rapport fra konferansen her.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • Kurs om NF1
  07.02.2017
  image of En gutt og jente i hinderløype
  Fra 29. mai til 2. juni 2017 inviterer vi barn og unge (0-16 år), deres familier og tjenesteytere til kurs på Frambu. Dette kurset utføres etter "Hvem er jeg"-modellen, en modell som involverer hele familien med felles dagstema for barn, unge og voksne. Målet er å øke selvoppfatningen hos barna og ungdommen, og samtidig styrke de foresatte i møte med utfordringer barna deres kan møte.
 • Muskelsykdommer med debut i barnealder
  06.02.2017
  image of Logoen til Tidsskrift for den norske legeforening
  Barn med muskelsykdommer utgjør en viktig gruppe innen barnenevrologien. Noen av tilstandene er alvorlige og krever omfattende tverrfaglig behandling og tilrettelegging. Artikkelen "Muskelsykdommer med debut i barnealder" sammenfatter aktuelle artikler og forfatternes egne erfaringer fra diagnostikk og behandling ved slike diagnoser. 
Foto: Penn og papir
Siste nytt

Nyttig verktøy: Kartleggingsbanken

10.02.2017
Mange med utviklingshemming sliter med å forstå og formidle sine helseplager. Dette kan påvirke deres fysiske, psykiske og sosiale helse. Kommunikasjonsvansker kan også gjøre det utfordrende å ivareta brukernes rett til å påvirke utforming av tjenestetilbudet. For at tjenesteytere skal kunne fatte gode beslutninger, trenger de best mulig informasjon om hvilke behov personen de skal hjelpe har. Kartleggingsbanken har oversikt over ulike kartleggingsvertøy som kan brukes i dette arbeidet.
image of Mamma og Jonas

Mamma til Jonas - livet som mor til en gutt med PWS

Å ha en sønn med en diagnose som Prader-Willis syndrom kan by på utfordringer. Trine Lie Hanssen deler gjerne hvordan hun har løst sine, og forteller hvor fint hun har det sammen med Jonas.
09.02.2017
image of Foto: Ulobas logo for konferansen

BPA eller institusjon – fri eller fengslet?

Uloba fylte 25 år i 2016 og arrangerte i den forbindelse en stor skandinavisk BPA-konferanse. Konferansen samlet deltakere fra hele Skandinavia og handlet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og institusjonaliseringen av funksjonshemmede. Frambu var også til stede. Les kort rapport fra konferansen her.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
08.02.2017
image of En gutt og jente i hinderløype

Kurs om NF1

Fra 29. mai til 2. juni 2017 inviterer vi barn og unge (0-16 år), deres familier og tjenesteytere til kurs på Frambu. Dette kurset utføres etter "Hvem er jeg"-modellen, en modell som involverer hele familien med felles dagstema for barn, unge og voksne. Målet er å øke selvoppfatningen hos barna og ungdommen, og samtidig styrke de foresatte i møte med utfordringer barna deres kan møte.
07.02.2017
image of Logoen til Tidsskrift for den norske legeforening

Muskelsykdommer med debut i barnealder

Barn med muskelsykdommer utgjør en viktig gruppe innen barnenevrologien. Noen av tilstandene er alvorlige og krever omfattende tverrfaglig behandling og tilrettelegging. Artikkelen "Muskelsykdommer med debut i barnealder" sammenfatter aktuelle artikler og forfatternes egne erfaringer fra diagnostikk og behandling ved slike diagnoser. 
06.02.2017