18 16

Kurs og leire

Opplæringspenger på kurs

Informasjon til yrkesaktive deltakere på kurs

Alle kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser er gratis for personer med diagnose og pårørende. Det gjelder egne regler for tjenesteytere. Se under aktuell tittel for mer informasjon.

 • Kurs for familier
  Informasjon om opplæringspenger for yrkesaktive foresatte med fast og langvarig omsorg for barnet, finnes på www.nav.no. Opplæringspenger kan også gis for barn over 18 år. Foresatte til barn som har flyttet ut av foreldrehjemmet og andre pårørende som for eksempel besteforeldre og voksne søsken vil som hovedregel ikke få opplæringspenger, men kan søke dersom de har regelmessig og omfattende omsorg for barnet med diagnose. Det er ikke nok å være i familie eller ha et nært forhold. De kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.
   
 • Kurs for voksne med diagnose
  Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege. Informasjon om sykepenger finnes på nav.no. Yrkesaktive pårørende som for eksempel ektefelle/samboer har ikke rett til opplæringspenger. Pårørende kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.
   
 • Fagkurs
  Frambus fagkurs er åpne for pårørende. Informasjon om opplæringspenger for yrkesaktive foresatte med fast og langvarig omsorg for barnet, finnes på nav.no. Opplæringspenger kan også gis for barn over 18 år. Foresatte til barn som har flyttet ut av foreldrehjemmet og andre pårørende som for eksempel besteforeldre og voksne søsken vil som hovedregel ikke få opplæringspenger, men kan søke dersom de har regelmessig og omfattende omsorg for barnet med diagnose. Det er ikke nok å være i familie eller ha et nært forhold. De kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.
   
 • Kurs som ikke er rettet mot barn med diagnose (uansett alder)
  Dersom kurset ikke retter seg mot det å ta seg av og behandle barnet som har en sjelden diagnose, vil det ikke foreligge rett til opplæringspenger. Dette kan være tilfelle ved kurs rettet mot friske søsken, foreldres egen situasjon, enkelte fagkurs m.fl. Yrkesaktive kan søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.

Søknadsskjema for opplæringspenger får du i resepsjonen på Frambu på forespørsel. Frambus lege signerer skjemaene, du fyller ut øvrig informasjon, og sender selv de ferdigutfylte skjemaene til NAV og arbeidsgiver etter kurset. Forsiden til NAVs søknadseksemplar må skrives ut fra www.nav.no.

Reise til og fra Frambu dekkes gjennom Pasientreiser
Alle personer med diagnose og pårørende får dekket nødvendige utgifter til reise til og fra Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser fra Pasientreiser. Les mer om dette her.

 
Denne artikkelen ble sist oppdatert 14. mars 2018
 

Publisert: 24.01.2019