18 16

Tema

Pårørende

På denne siden ønsker vi å samle informasjon om det å være pårørende til personer med sjeldne eller lite kjent diagnoser, for eksempel:

  • Hva innebærer det å være forelder til et sjeldent barn?
  • Hvordan er det å være søsken til personer med diagnose?
  • Hvordan er det å være besteforelder til barn og unge med sjeldne tilstander?
  • Hvordan forholder øvrige pårørende seg til familier med medlemmer med sjeldne funksjonshemniger?

I menyen til venstre finner du artikler knyttet til temaet.

Har du innspill til tema vi bør ta opp?
Send en melding til info@frambu.no.

Publisert: 30.01.2014

Aktualiteter

Relatert materiell

Relaterte kurs