18 16

Nytt fra Frambu

Foto: Gutt i rullestol og miljøarbeider

Frambu er bekymret for unntaksbestemmelsen i pleiepengesaken

Arbeids- og sosialkomitéen la rett før påske frem sin innstilling til forslaget om endringer i reglene for pleiepenger. Slik vi leser det, vil det ikke kunne gjøres unntak for barn med alvorlig fremadskridende, sjeldne diagnoser. Dette mener vi er svært beklagelig. Saken avgjøres i Stortinget 18. april.

(Innst. 246 L 2016-2017 til Prop. 48 L 2016-2017)

Hovedelementene i forslaget er de samme som tidligere. Det er imidlertid foreslått å innføre en spesiell unntaksbestemmelse som kan tre i kraft når dagkontoen på 1300 dager er oppbrukt. Den gjelder for barn under 18 år som har livstruende sykdom eller skade og har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Pleiepenger kan ytes med 66 % av beregningsgrunnlaget uten tidsavgrensning. Det er imidlertid svært viktig å være oppmerksom på at forslaget om unntak ikke skal gjelde ved varig sykdom eller skade, men kun ved forbigående (livstruende) sykdom eller skade.

Foto: Lise Beate Hoxmark- Frambu er sterkt bekymret dersom barn med en alvorlig fremadskridende, sjelden sykdom ikke vil kunne omfattes av denne unntaksbestemmelsen. Grunnlaget for vår bekymring er at disse genetiske sykdommene er varige frem til barna dør. Vi håper politikerne på Stortinget vil tenke seg nøye om før de konkluderer med at disse barnas beste er å bli tatt hånd om av andre enn foreldrene sine den siste delen av livet, sier en bekymret Lise Beate Hoxmark. Hun er sosionom og spesialrådgiver på Frambu.

Les mer om Frambus tanker om pleiepengerforslaget her.
 

Publisert: 22.09.2017