18 16

Tjenester

Praksis på Frambu

Lærlinger får blomster for vel gjenomført læretid

Frambu bidrar aktivt i opplæring på alle nivåer, fra videregående skole til doktorgrad, samt gjennom etterutdanning. Slik forsøker vi å skape økt interesse for og kompetanse om sjeldne diagnoser hos flest mulig av dem som kan komme til å møte våre brukere i ulik sammenheng i fremtiden.

Lærlinger
Frambu tar hvert år inn lærlinger til praktisk opplæring på senteret. Pr 2014 har vi 8 lærlinger i henholsvis barne- og ungdomsarbeider, kjøkken og restaurantfag, kontorfag og IKT-fag.

For mer informasjon, kontakt oss på telefon 64 85 60 00.

Praksiselever under kurs

Frambu tilbyr korte praksisopphold til elever i videregående opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfag og helsefag. Elevene deltar i arbeid i barnehage, skole og sosiale kveldsaktiviteter på utvalgte kurs på Frambu og bor på Frambu under oppholdet.

Skal du være prakiselev på Frambu? da må du ta dette korte nettkurset først. Trykk her for å starte kurset.

For mer informasjon, kontakt oss på telefon 64 85 60 00.

Studenter fra universitet og høyskoler

Frambu har i mange år tilbudt studenter mulighet for praksis på senteret. Til nå har vi blant annet tatt imot studenter i spesialpedagogikk, medisin, fysioterapi, vernepleie og psykologi. For mange er praksisoppholdet første møte med personer med sjeldne diagnoser. Målet med praksisen er å gi studentene praktisk erfaring og gjøre dem bevisste på mulig samarbeid mellom egen arbeidsplass, helsevesen og statlige kompetansesentra. Studentene blir veiledet av en erfaren fagperson fra Frambu, og får også anledning til å følge utvalgte forelesninger og foreldresamtaler.

For mer informasjon, kontakt Karin Rønningen på telefon 64 85 60 50.

Bistand i master- og doktorgradsoppgaver
Frambu bistår studenter som ønsker å ta mastergrad eller doktorgrad på en eller flere av våre diagnoser, for eksempel med utforming av problemstilling eller å komme i kontakt med aktuelle fagmiljøer eller informanter.

For mer informasjon, kontakt Øivind Kanavin på telefon 64 85 60 54.

 

Publisert: 10.03.2015