18 16

Tema

Rettigheter og tiltak

Om rettighetssidene
Familier som har barn med sjeldne og lite kjente diagnoser har ofte et stort hjelpebehov og kan trenge mange ulike hjelpetiltak og økonomiske støtteordninger. Det kan både være vanskelig og tidkrevende å finne ut hvilke rettigheter man har. Det heller ikke alltid så enkelt å orientere seg om aktuelle hjelpetiltak og støtteordninger. Frambu arbeider med å systematisere informasjon om rettigheter i hjelpeapparatet for familier som har barn/unge med sjeldne og lite kjente funksjonshemninger. Vi har laget informasjon om noen trygdeordninger og om ulike ordninger innen det kommunale hjelpeapparatet. Vi ønsker at informasjonen skal kunne brukes av både foreldre og fagpersoner.

Se temaoversikt til venstre i skjermbildet.

Frambu erfarer gjennom sitt møte med brukere, familier og fagpersoner at hjelpeordningene ikke alltid fungerer som det var tenkt, eller at det er mangler i lovverket. Frambu jobber aktivt for å bringe informasjon om dette videre til ansvarlige og beslutningstakere gjennom brev og møter. I boksen øverst til høyre i skjermbildet finner du blant annet nyheter med kopier av brev og rapporter fra slike møter.

Har du kommentarer eller innspill?
Dersom du har erfaringer, praktiske eksempler eller konkrete tips i forhold til de enkelte temaene som kan være til nytte for andre eller har andre kommentarer eller innspill, vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt oss på info(a)frambu.no.

Publisert: 30.01.2014

Aktualiteter

Relatert materiell

Relaterte kurs