18 16

Om Frambu

Styret i Stiftelsen Frambu

Styret i Stiftelsen Frambu består av følgende medlemmer:

Foto: Styret fotografert i atriet på Frambu

Har du innspill til Frambus styre?
Innspill til styret i Stiftelsen Frambu kan meldes via Frambus direktør eller via brukerrepresentantene i styret på følgende adresser:

Direktør Kristian E. Kristoffersen
Telefon: 64 85 60 00
E-post: krk@frambu.no

Jan Tore Paulsen
Mobil 902 71 610
E-post: jan.tore.paulsen@me.com
 
John Berg-Jensen
E-post: john@frax.no
 

Styremøter i 2016

Styret møtes fire ganger pr år. I 2016 blir det styremøter følgende dager: 

  • 30.mars
  • 2. juni
  • 13. september
  • 1. desember

  
Varamedlemmer til styret er:
1. vara: Anne Lise Høyland
2. vara: Ikke valgt inn noe andre vara for denne perioden
1. brukervara: Øyvind Vik
2. brukervara: Øyvind Moltubak
1. ansattvara: Paul Asgeir Stormoen
2. ansatt vara: David Bahr
 
 
Hva jobber styret med?
Se Strategi for Stiftelsen Frambu 2016 - 2019
 

Publisert: 10.03.2015