18 16

Om oss

Stiftelsen Frambu

Frambu er en ideell, privat stiftelse. 

Stiftelsens overordnede mål er å bygge og spre kompetanse som skal bidra til at personer med diagnose skal kunne mestre sitt liv med størst mulig grad av selvstendighet i alle faser.
 
Stiftelsen ser det som en særlig viktig oppgave å bidra til en bedring av situasjonen for personer med sjeldne diagnoser og deres familier.

Les mer på Stiftelsens egen nettside og i Strategi for Stiftelsen Frambu 2016 - 2019

Stiftelsen forvalter også tre legater og fond. Les mer om disse her.

Har du innspill til styret i Stiftelsen Frambu? 

Her finner du oversikt over styrets medlemmer og hvordan du kan kontakte dem.

Vi setter pris på innspill!
 
 

Publisert: 10.03.2015