18 16

Om oss

Styret i Stiftelsen Frambu

Foto: Styret fotografert i atriet på Frambu

Styret i Stiftelsen Frambu består av følgende medlemmer:

Varamedlemmer til styret er:
1. vara: Anne Lise Høyland
2. vara: Sigrid Østensjø
1. brukervara: Berit Otterlei (Landsforeningen for Prader-Willis syndrom)
2. brukervara: Leann B. Martinsen (Norsk Forening for Angelmans syndrom)
1. ansattvara: Monica Andresen
2. ansatt vara: Øivind Juris Kanavin 

Hva jobber styret med?
Se Strategi for Stiftelsen Frambu 2016 - 2019

Styremøter i 2017
Styret møtes fire ganger pr år. 
I 2017 blir det styremøter følgende dager: 

  • 22.mars
  • 13. juni
  • 21. september 
  • 6. desember 

Har du innspill til Frambus styre?
Innspill til styret i Stiftelsen Frambu kan meldes via Frambus direktør eller via brukerrepresentantene i styret på følgende adresser:

Kristian E. Kristoffersen
(Direktør)
Telefon: 64 85 60 00
E-post: krk@frambu.no

Jan Tore Paulsen
(Foreningen VCFS syndrom)
Mobil 902 71 610
E-post: jan.tore.paulsen@dabb.no
 
John Berg-Jensen
(Foreningen for fragilt X syndrom)
E-post: john@frax.no

Publisert: 10.03.2015