18 16

Tema

Tema

Les temaartiklene våre!
 
Frambus nettsted har hovedfokus på diagnosene vi arbeider med. Selv om disse kan være veldig ulike, har mange også mye til felles. På disse sidene presenterer vi informasjon og råd vi mener kan være aktuelle for mange.


I menyen til høyre er informasjonen gruppert i ulike hovedtema med underpunkter. Vi håper sidene vil være til nytte og tar gjerne imot forslag til gode løsninger vi bør omtale!