18 16

Informasjons- og veiledningstjenester

Veiledningstjeneste via videokonferanse

Fagpersoner fra Frambu veileder lokal familie med nettverk via videokonferanse


Frambus veiledningstjenester tilbys som utreiser, videomøter eller møter på Frambu og skal bidra til at familien og de lokale tjenesteyterne får god kunnskap om diagnosen og dermed i samarbeid kan finne gode løsninger i forhold til barnehage, skole, arbeid, fritid, eget hjem eller andre områder som er aktuelle i løpet av livet.

Ofte er et videmøte velegnet når familien og lokale tjenesteytere ønsker å nyttiggjøre seg Frambus kompetanse. Slike møter varer gjerne 2 -3 timer og innholdet skreddersys til den aktuelle problemstillingen. Det kan for eksempel være faglig informasjon i form av en eller flere korte forelsninger og/eller mulighet for dialog og refleksjon.

Frambu har to egne studio for veiledningstjenester via videokonferanser. 

Veiledningstjenester fra Frambu er gratis.

Ønsker du mer informasjon om veiledningstjeneste via videokonferanse?
Kontakt oss på telefon 64 85 60 00 eller e-post til amh(a)frambu.

Publisert: 27.09.2016