18 16

Om oss

VirksomhetenFrambu er en selveid stiftelse med eget styre.
Senteret ble åpnet i 1955 og gir et landsdekkende, tverrfaglig og livsløpsbasert tilbud til personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og deres pårørende og tjenesteytere. I 2005 inngikk senteret en rammeavtale med Helse Sør-Øst. I 2014 ble Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser opprettet. Frambu er det største av sentrene i denne tjenesten.

 
Sentrale styringsdokumenter


Organisering

Frambu ledes av direktør Kristian E. Kristoffersen i samarbeid med assisterende direktør Karin Evy Rønningen og avdelingslederne fra hver av Frambus fire avdelinger:

 • Fagavdelingen - kurs, veiledningstjenester og dokumentasjon 
  Avdelingen ledes av Simen Stokke
  Avdelingen er tverrfaglig sammensatt og har ansvaret for det faglige innholdet i kurs, lokal veiledning, informasjonsmateriell, forsknings- og utviklingsarbeid.
   
 • Avdeling for tjenesteinnovasjon, kommunikasjon og teknologi
  Avdelingen ledes av Kari Hagen
  Avdelingen har blant annet ansvar for synliggjøring, kommunikasjonstjenester, e-læring, videokonferanser og IKT.
   
 • Avdeling for miljøarbeid, opplæring og tjenesteadministrasjon
  Avdelingen ledes av Karsten R Barton
  Avdelingen driver virksomheten i barnehagen og skolen, resepsjonen, administrative tjenester knyttet til kurs og lokale veiledningstjenester, samt lønn og personal.
   
 • Avdeling for drift og administrasjon
  Avdelingen ledes av Geir Andreassen
  Avdelingens oppgaver er kjøkken, renhold, vedlikehold og eiendomsforvaltning.
   
Publisert: 10.03.2016