18 16

X-bundet recessiv tilstand med utviklingshemning

Menn har bare ett X-kromosom og har derfor større sjanse til å få sykdommer som skyldes gener på X-kromosomet, såkalte X-bundne, recessive tilstander som rød/grønn fargeblindhet, blødersykdom, Duchennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, fragilt X-syndrom, Fabrys sykdom, en rekke medfødte feil i nerve- eller immunsystemet og en rekke andre sykdommer.

X-bundet recessiv tilstand med utviklingshemning

Menn har bare ett X-kromosom og har derfor større sjanse til å få sykdommer som skyldes gener på X-kromosomet, såkalte X-bundne, recessive tilstander som rød/grønn fargeblindhet, blødersykdom, Duchennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, fragilt X-syndrom, Fabrys sykdom, en rekke medfødte feil i nerve- eller immunsystemet og en rekke andre sykdommer.

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen. Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuell problemstilling.

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon. Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.
Publisert: 28.02.2014